prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz - kierownik zakładu
Specjalność: entomologia, zoologia, ekologia zwierząt, zoogeografia

Tematyka badawcza:
  • badania nad fauną i ekologią wybranych rodzin chrząszczy (Carabidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae, Chrysomelidae) Europy Środkowej
  • współpraca z Krajową Bazą Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)
  • udział w projekcie "Coleoptera Polonica"

.pdf Publikacje


ZAKŁAD ZOOLOGII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
59 84 05 437 | nr pok. 221 | oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl