prof. dr hab. Zdzisław Bogucki - profesor emerytowany
Specjalność: ekologia zwierząt

Tematyka badawcza:
  • ekologiczne i geograficzne aspekty wewnątrz- i międzypopulacyjnej zmienności zwierząt
  • biologia i ekologia wybranych gatunków zwierząt

.doc Publikacje