dr Piotr Brzeziński
Specjalność: zoologia i fizjologia zwierząt

ZAKŁAD ZOOLOGII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
nr pok. 110 | piotr.brzezinski@apsl.edu.pl