dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP
Specjalność: fizjologia człowieka, fizjologia zwierząt, biochemia

Tematyka badawcza:
  • ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska
  • ekofizjologiczne zależności parametrów bilansu antyoksydacyjnego u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z wrzodziejącą martwicą skóry
  • uwarunkowania obrony antyoksydacyjnej u troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) z dorzecza słupi
  • ocena antyoksydacyjnego bilansu we krwi gołębi (Columba livia) z różnych środowisk północnej polski
  • reakcje ekofizjologiczne u człowieka na terenach zdegradowanych w Inowrocławskim Regionie Zagrożenia Ekologicznego
  • korekcja procesów metabolicznych u szczurów w warunkach stresowych oraz metali ciężkich w zależności od ich indywidualnej odporności na niedotlenienie
  • rola modulatorów kanałów KATP w procesach zależnych od wykorzystania tlenu u szczurów z różną odpornością na niedotlenienie
  • reakcje ekofizjologiczne w łańcuchu pokarmowym człowieka na terenach zdegradowanych

.doc Publikacje


ZAKŁAD ZOOLOGII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
59 84 05 345 | nr pok. 215, 226 | natalia.kurhaluk@apsl.edu.pl