dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP
Specjalność: biologia

Tematyka badawcza:
  • geobotanika (ekologia ekosystemów źródliskowych Pomorza)
  • ochrona przyrody
  • renaturyzacja mokradeł
  • modelowanie matematyczne procesów ekologicznych

.doc Publikacje


ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
59 84 05 372 | nr pok. 116 | zbigniew.osadowski@apsl.edu.pl