dr Agnieszka Parzych
Specjalność: chemia organiczna, ochrona środowiska

Tematyka badawcza:
  • Przepływ składników w układzie gleba-woda-roślina w ekosystemach śródleśnych nisz źródliskowych. Skład chemiczny różnych gatunków roślin w aspekcie ich odżywiania. Związek pomiędzy jakością środowiska, a wielkością produkowanej biomasy
  • Badania nad akumulacją i rozmieszczeniem makro- i mikroskładników w igliwiu rodzaju Pinus i Picea
  • Badania bioindykacyjne roślinności wskaźnikowej. Zaburzenia relacji między składnikami wskutek oddziaływania różnych czynników

.doc Publikacje


ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
59 84 05 347 | nr pok. 123 | agnieszka.parzych@apsl.edu.pl