prof. dr hab. Jerzy Pawłowski - profesor emerytowany
Specjalność: entomologia, zoologia, ekologia zwierząt, zoogeografia, ewolucja fauny, historia zoologii

Tematyka badawcza:
  • taksonomia, systematyka, faunistyka i zoogeografia Carabidae Palearktyki
  • paleoekologia chrząszczy (Coleoptera) Europy Środkowej

WWW Publikacje