dr hab. inż. Edward Ratuszniak, prof. AP - profesor emerytowany
Specjalność: hodowla roślin, fitopatologia

Tematyka badawcza:
  • hodowla roślin - zmienność cech; zmienność płodności i wielkości pyłku w obrębie rodziny Solanaceae
  • fitopatologia; grzyby wieloporowate na Pomorzu

.doc Publikacje