dr hab. Zbigniew Sobisz, prof. AP - kierownik zakładu
Specjalność: geobotanika, fitosocjologia

Tematyka badawcza:
  • szata roślinna biotopów śródpolnych Pomorza
  • flora naczyniowa parków podworskich i cmentarzy
  • rośliny inwazyjne

.doc Publikacje


ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
59 84 05 361, 608 177 095 | nr pok. 232 | zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl