dr Mariola Truchan
Specjalność: biologia

Tematyka badawcza:
  • mikro- i makromorfologia, zmienność organów generatywnych i wegetatywnych wybranych taksonów Polski i Europy
  • flora roślin naczyniowych Pomorza
  • dendroflora parków podworskich Pomorza

.doc Publikacje


ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
59 84 05 361 | nr pok. 229 | mariola.truchan@apsl.edu.pl