dr Magdalena Wielgat-Rychert
Specjalność: hydrobiologia, oceanografia biologiczna, modelowanie ekologiczne

Tematyka badawcza:
  • funkcjonowanie ekosystemów i obieg materii organicznej w przymorskich jeziorach Gardno i Łebsko

.doc Publikacje


ZAKŁAD EKOLOGII
59 84 05 421 | nr pok. 11 | magdalena.wielgat-rychert@apsl.edu.pl