prof. dr hab. Zbigniew Witek - profesor emerytowany
Specjalność: hydrobiologia, ekologia morza

Tematyka badawcza:
  • cykle biogeochemiczne i sieci troficzne w ekosystemach wodnych
  • modelowanie ekosystemów wodnych

.doc Publikacje