dr hab. Elżbieta Wołk, prof. AP - profesor emerytowany
Specjalność: ekofizjologia

Tematyka badawcza:
  • ocena stanu zdrowotnego populacji żubrów na podstawie biochemicznych parametrów surowicy krwi oraz wybranych zmian patologicznych u liminowanych osobników
  • miany morfometryczne przewodu pokarmowego gryzoni w okresach aktywności i hibernacji

.doc Publikacje