dr Marta Zdanowicz
Specjalność: biologia

ZAKŁAD BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ
59 84 05 432 | nr pok. 217 | marta.zdanowicz@apsl.edu.pl