dr hab. Igor Zubrzycki
Specjalność: zoologia i fizjologia zwierząt

ZAKŁAD ZOOLOGII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
nr pok. 215a | igor.zubrzycki@apsl.edu.pl