ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza
  1. Ekologia i biologia populacji wybranych gatunków roślin
  2. Antropogeniczne przekształcenia flory i roślinności
  3. Zmienność i taksonomia roślin naczyniowych oraz porostów
  4. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów mokradłowych
  5. Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody
  6. Markery mitochondrialne w badaniach populacyjnych: aspekty funkcjonalne i filogeograficzne
  7. Ocena dobrostanu ryb na podstawie testów genotoksyczności