ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKOWEJ
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza

Wiodącą tematyką badawczą Zakładu są hydrochemiczne badania wód powierzchniowych, których celem jest określenie i wyjaśnienie szeregu przemian biochemicznych zachodzących w środowisku wodnym pod wpływem czynników antropogenicznych. W latach 1976-1980 prowadząc badania eksperymentalne w basenach z hodowlanym rybami wyznaczono współczynniki ładunku substancji biogenicznych wprowadzanych do zbiornika wodnego w przeliczeniu na 1 kg biomasy ryb. Współczynniki te służą między innymi do określania bezpiecznej, niezagrażającej środowisku biomasy ryb jaką można hodować w sposób przemysłowy w określonych zbiornikach wodnych. W oparciu o uzyskane doświadczenia, zespół naukowy Zakładu jako jeden z nielicznych w kraju rozpoczął badania nad wpływem sadzowej hodowli pstrągów na zanieczyszczenie środowiska wodnego. Wyniki tych badań wykazały niezbicie negatywne zmiany chemiczne i bakteriologiczne, powodujące przyśpieszoną eutrofizację tych ekosystemów wodnych. W wyniku publikowania tego problemu i nagłaśniania go na szeregu spotkaniach z ludźmi odpowiadającymi za ochronę środowiska, wydano zakaz prowadzenia sadzowej hodowli ryb w jeziorach.