ZAKŁAD ZOOLOGII I FIZJOLOGII ZWIERZĄT
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka badawcza
  1. Ocena i ochrona zasobów fauny Pomorza
  2. Struktura i funkcjonowanie wybranych populacji zwierzęcych

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na badaniach faunistyczno-ekologicznych wybranych taksonów i taksonocenoz: skład gatunkowy i ekologia zgrupowań chrząszczy epigeicznych Słowińskiego Parku Narodowego i agrocenoz Pomorza; badania rozmieszczenia i liczebności lęgów populacji ptaków oraz ich zimowania na Pomorzu Środkowym; badania nad rozmieszczeniem i ochroną płazów na Pomorzu.