Strona główna / Historia

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska wchodzi w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Instytut jest najsilniejszą - naukowo i dydaktycznie - jednostką tego Wydziału. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - za pośrednictwem Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska - posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie "Biologia".

Studia biologiczne w Słupsku sięgają początków istnienia wyższej uczelni w tym mieście. Już w listopadzie 1969 roku - a więc w roku powołania do życia Wyższej Szkoły Pedagogicznej - został utworzony Zakład Biologii.

Początki były skromne: w skład Zakładu wchodziły trzy pracownie (botaniki, zoologii, anatomii człowieka), w których zatrudnionych było 5 pracowników naukowo-dydaktycznych.

W roku 1975 Zakład Biologii przekształcono w Instytut Biologii z czterema zakładami: Botaniki, Zoologii, Ekologii i Ochrony Środowiska oraz Chemii. W Instytucie zatrudnionych było już 35 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 6 profesorów i docentów. Pierwszym dyrektorem Instytutu był wybitny ornitolog prof. dr hab. Wojciech Górski.

Obecnie w strukturze Instytutu Biologii i Ochrony środowiska jest 5 zakładów naukowych:

  • Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
  • Zakład Zoologii i Fizjologii Zwierząt
  • Zakład Biologii Eksperymentalnej
  • Zakład Ekologii
  • Zakład Chemii Środowiskowej

Badania naukowe nierozłącznie związane z kształceniem na poziome akademickim prowadzone są w zakresie szeroko pojmowanej biologii i ekologii. Dotyczą one głównie inwentaryzacji i ochrony różnorodności biotycznej Pomorza, struktury i funkcjonowania populacji roślinnych i zwierzęcych, cytologicznej i fizjologicznej zmienności roślin i zwierząt, ekologii i ochrony wód śródlądowych i morskich oraz biologii współczesnych i prahistorycznych populacji ludzkich na Pomorzu.

W Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku "Biologia" oraz pierwszego stopnia na kierunku "Ochrona Środowiska".

Studenci pragnący pogłębiać swoją wiedzę w interesujących ich dziedzinach biologii mogą włączyć się w prace kół naukowych.


Profesorowie emerytowani:
prof. dr hab. Zdzisław Bogucki
prof. dr hab. Jerzy Pawłowski
prof. dr hab. Jan Trojanowski
prof. dr hab. Zbigniew Witek
dr hab. inż. Edward Ratuszniak, prof. AP
dr hab. Elżbieta Wołk, prof. AP

© Copyright 2015-2018 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki