Strona główna / Seminaria naukowe

Szanowni Państwo,
Dyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na seminaria naukowe, które będą prowadzone przez pracowników Instytutu.

.pdf Harmonogram seminarium naukowego IBiOŚ na rok akademicki 2016/2017

30.11.2016 | godz. 11.00 | sala 8
dr hab. prof. AP Mykoła Ovcharenko
Mikrosporydia - doskonałość uproszczenia


14.12.2016 | godz. 11.00 | sala 8
mgr Pałczyńska-Guguła
Kształtowanie mechanizmów reakcji antyoksydacyjnych oraz wybranych parametrów biochemicznych w różnych stadiach rozwojowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.)


25.01.2017 | godz. 11.00 | sala 8
dr Krzysztof Rychert
Produktywność zbiorowisk orzęsków różnych wód umiarkowanej strefy klimatycznej


22.03.2017 | godz. 11.00 | sala 8
dr Lidia Cymek
Ludność pradziejowa i średniowieczna na Pomorzu w świetle badań antropologicznych


17.05.2017 | godz. 11.00 | sala 8
dr hab. prof. AP Anna Jarosiewicz
Wpływ zewnętrznych czynników naturalnych i antropogenicznych na obieg substancji biogenicznych w ekosystemach wodnych

© Copyright 2015-2018 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki