Strona główna / Studenckie Koło Naukowe Botaników

Studenckie Koło Naukowe Botaników

Władze naszego Koła reprezentuje Zarząd:

 • dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz (opiekun koła)
 • Karolina Jopek (prezes)
 • Anna Włodarczyk (sekretarz)
 • Skarbnik: Krzysztof Żytka (skarbnik)

Cele i zadania Koła:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody.
 • Prowadzenie badań florystycznych na Pomorzu Środkowym dotyczących stanowisk i zasobów roślin chronionych.
 • Inwentaryzowanie przyrodnicze użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
 • Organizacja obozów naukowych i warsztatów terenowych.


Studenckie Koło Naukowe Botaników działa przy Zakładzie Botaniki i Ochrony Przyrody.

Prowadzi badania florystyczne dotyczące stanowisk i zasobów gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych Pomorza Środkowego, ze szczególnym uwzględnieniem mezoregionu Wybrzeże Słowińskie oraz opracowanie map rozmieszczenia wybranych taksonów roślin naczyniowych.

Współpracuje z Kołem Naukowym Botaników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Kołem Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego podczas organizacji letnich obozów naukowych poświęconych zasadom projektowania i inwentaryzacji użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody. Szczególną uwagę w pracach Koła poświęcamy tworzeniu ścieżek przyrodniczych, będących elementem edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach wyższych. Przy pomocy Stowarzyszenia Proekologicznego "Słupia" Koło prowadziło inwentaryzację cmentarzy ewangelickich. Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Koło uczestniczyło w organizacji Warsztatów Ekologicznych. Koło organizowało Ogólnopolskie Przeglądy Kół Naukowych Przyrodników, ostatnie w 2005 roku. W zjazdach tych wzięli udział studenci z ośrodków akademickich z Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Torunia, Warszawy, Wrocławia. Koło uczestniczy w organizacji Nocy Biologów i Bałtyckich Festiwali Nauki.

Dotychczasowa działalność Koła (organizacja obozów letnich):

 1. 2015 – SWOŁOWO – Stare sady przydomowe Pomorza
 2. 2010 – STARE RESKO – Parki dworskie Szwajcarii Połczyńskiej
 3. 2009 – ROWY – ścieżka dydaktyczna "Mikołajkowym szlakiem"
 4. 2008 – RĄBKA k/Łeby – ścieżka dydaktyczna "Droga na Wydmę"
 5. 2007 – GAĆ - Słowiński Park Narodowy – ścieżka przyrodnicza "Gacka przechadzka"
 6. 2006 – RĄBKA k/Łeby – ścieżka przyrodnicza "Chrońmy Wydmę Łącką"
 7. 2005 – RZECZYCA MAŁA (N-ctwo Polanów) – ścieżka przyrodnicza "Szlakiem wiedzy i przygód"
 8. 2005 – SMOŁDZIŃSKI LAS – ścieżka przyrodnicza "Niebieski Szlak"
 9. 2005 – KAPLINO (Nadleśnictwo Międzychód) – leśna ścieżka dydaktyczna "Bobrowy Zakątek"
 10. 2003 – USTKA – ścieżka przyrodniczo-kulturowa „Charnowskie Uroczysko”
 11. 2003 - USTKA - inwentaryzacja przyrodnicza zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Orzechowska wydma"
 12. 2002 – ŁEBA – ścieżka "Historia wydmowego ziarnka piasku". Mierzeja Sarbska. Obóz wspólny z KNB AR w Poznaniu
 13. 2001 - SMOŁDZINO - Nowa ścieżka przyrodnicza w Smołdzińskim Parku Krajobrazowym. Obóz wspólny z KNB AR w Poznaniu
 14. 2000 - KWAKOWO - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Kwaczy"
 15. 1999 - SWOŁOWO - zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina rzeki Moszczeniczki". Ścieżka przyrodnicza
 16. 1998 - BORZYTUCHOM - roślinność synantropijna dopływów Słupi. organizacja obozu integracyjnego z udziałem 12 kół WSP
 17. 1997 - NIEPOGLĘDZIE - flora Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
 18. 1996 - NIEPOGLĘDZIE - parki podworskie i zabytkowe cmentarze protestanckie
 19. 1987 - ŁEBIEŃ - Mierzeja Łebska i Kępa Żarnowiecka
 20. 1986 - PRZECHLEWO - Jeziora lobeliowe. Obóz wspólny ze studentami niemieckimi z Halle
 21. 1985 - BRZEZINKA - Dolina Pięciu Jezior k/ Połczyna

Inna działalność Koła:

 • Organizacja Przeglądów Kół Naukowych Przyrodników – 1998, 2000 i 2005
 • Udział w tych Przeglądach: w 2001 II miejsce we Wrocławiu; w 2002 I miejsce w Krakowie i w 2007 II miejsce w Białymstoku
 • Udział w Międzynarodowych Seminariach Kół Naukowych: w 2002 zajęcie II miejsca w kategorii referat; w 2003 II miejsce za referat i I miejsce za poster; w 2006 II miejsce za referat

Obóz wspólny z KNB Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Kołem Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego.

© Copyright 2015-2018 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki