Strona główna / Studenckie Koło Naukowe Hydrochemik

Studenckie Koło Naukowe Hydrochemik

Koło funkcjonuje przy Zakładzie Chemii Środowiskowej Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku. Opiekunem Naukowym SKN "Hydrochemik" jest dr inż. Józef Antonowicz.

W latach wcześniejszych Koło było prowadzone przez prof. dr hab. Jana Trojanowskiego i dr Czesławę Trojanowską.

SKN "Hydrochemik" ma wieloletnią historię. Początki istnienia Koła sięgają 1988 roku. W ramach działalności Koła były organizowane liczne Obozy Naukowe, badania terenowe i laboratoryjne. Wiele z projektów badawczych było prowadzonych we współpracy z pracownikami Słowińskiego Parku Narodowego. Studenci SKN "Hydrochemik" współuczestniczą łącznie z nauczycielami akademickimi w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dedykowanych szczególnie dla młodzieży i dzieci. Wymienić tu można cykl zajęć: Noc Biologów (www.nocbiologow.pl), Bałtycki Festiwal Nauki, Pomorski Festiwal Nauki, Uniwersytet dla Dzieci, współpraca z szkołami.

Ostatnie dwa Obozy Naukowe odbyły się w roku 2011 i 2013 w Stacji Naukowo-Dydaktycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku w miejscowości Gać (Słowiński Park Narodowy). Podczas Obozów Naukowych studenci pobierali próbki wody z warstw powierzniowych wody do oznaczeń chemicznych. Badania chemiczne prowadzono w laboratorium polowym w miejscowości Gać oraz w laboratorium Zakładu Chemii Środowiskowej AP w Słupsku. Następnie uzyskane wyniki przedstawiono w postaci referatu na XVIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXX Sejmiku SKN które odbyły się we Wrocławiu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Temat referatu: "Krótkoterminowe zmiany stężenia substancji jonowych w mikrowarstwie powierzchniowej w strefie mieszania wód rzecznych i estuariowych".

W 2015 roku Pani M. Opalińska przedstawiła referat, który został nagrodzony wyróżnieniem przez organizatorów VII Studenckiej Konferencji "Nauka i pasja kluczem do sukcesu", która odbyła się w Rzeszowie. Temat referatu: "Stratyfikacja pionowa jeziora Jasień i jej wpływ na rozmieszczenie substancji odżywczych".

W ostatnich latach w ramach SKN "Hydrochemik" realizowano tematy badawcze dotyczące badań chemicznych wód jezior, rzek i portów morskich.

© Copyright 2015-2018 Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki